Doprava zadarmo nad čiastku 25,95 €
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

SPRÁVANIE MAČIEK - ČO TO ZNAMENÁ? MAČACIA REČ A REČ TELA MAČKY

2023-08-16
SPRÁVANIE MAČIEK - ČO TO ZNAMENÁ? MAČACIA REČ A REČ TELA MAČKY

Každý druh živého tvora na našej planéte má vyvinutý vlastný komunikačný systém. Aj naše kožušiny. Hoci nevedia hovoriť, dokážu medzi sebou komunikovať prostredníctvom tzv. neverbálnej reči, inak známej ako reč tela. Ak sa naučíme mačací jazyk, môžeme svojmu domácemu miláčikovi lepšie porozumieť. Ako interpretujeme správanie mačiek?

Komplexný jazyk mačiek

Reč mačky je zložitý systém výrazov tváre, držania tela a polohy, správania a rôznych zvukov. Pomocou nich dokáže zviera vyjadriť všetky svoje emócie a ovplyvniť správanie ostatných príslušníkov svojho druhu.

Mačky majú napríklad v porovnaní so psami pomerne málo vyvinutú mimiku. Možno preto má mnoho ľudí problém správne interpretovať výraz mačacieho ňufáka. Čo nám prezrádza mimika mačiek? Ako naše domáce zvieratá vyjadrujú emócie pohľadmi, pohybmi uší a podobne?

Mačacie uši

Uši (správne ušnice) sú najvýrečnejšou časťou mačacieho jazyka. Z ich pohybov a polohy môžeme vyčítať mnohé emócie, ktoré naše zvieratko prežíva. Uvoľnené zviera umiestňuje uši mierne dopredu a do strany - tak, aby aj pri odpočinku dobre počulo zvuky okolo seba.

Uši smerujúce dopredu, v smere pohľadu, naznačujú bdelosť alebo záujem o niečo. Rýchle pohyby ušných mušlí naznačujú, že mačka je nervózna alebo počula rušivý zvuk a snaží sa zistiť jeho zdroj. Pri hrozivom postoji bojovnej mačky sú ušnice nasmerované smerom k zadnej časti hlavy, takže zadná strana uší je viditeľná spredu. V obrannom postoji naopak uši sedia naplocho pri hlave.

Mačacie oči

Mačacie oči môžu vyjadrovať aj mnohé emócie. Ak sú doširoka otvorené, vyjadrujú strach alebo veľkú zvedavosť, ak sú prižmúrené, signalizujú uvoľnenie, hnev alebo... háranie u mačky. Správna interpretácia závisí od okolností a správania mačky v danom čase. Silné emócie sa dajú vyjadriť aj širokým rozšírením zreničiek.

Nerobme však unáhlené závery, pretože sa môže jednať o normálnu reakciu na svet s nízkou intenzitou. Intenzívne pozeranie na iné zviera alebo na človeka je sprevádzané hrozivým a agresívnym postojom. Na druhej strane môže vyjadrovať silnú náklonnosť k opatrovateľovi. Okrem toho môže byť aj prejavom obyčajnej zvedavosti.

Mačacie pery, zuby a jazyk

Zdvihnutie pier a vycerenie zubov sa môže interpretovať ako hrozba. V závislosti od okolností a ďalších prvkov reči mačky (vydávaných zvukov, výrazu tváre a držania tela) môže ísť o hrozbu sprevádzanú hnevom alebo strachom. Samozrejme, zviera pri zívaní tiež odhaľuje svoje zuby.

Je zaujímavé, že toto správanie mačiek môže byť jednoduchou reakciou na únavu alebo hypoxiu, ale niekedy je aj príznakom stresu. Charakteristické je cvakanie zubami, ktoré nezriedka pozorujeme u mačky pozerajúcej na vtáky za oknom, je príznakom loveckého vzrušenia. Chlpatá mačka by rada ulovila svoju korisť, ale môže sa k nej dostať.

Keď mačka zdvihne pery, akoby sa jej niečo hnusilo, v skutočnosti vycítila príjemnú vôňu mačacích sexuálnych feromónov. Na druhej strane olizovanie pier môže byť znakom neistoty, intríg a vnútorného nepokoja. Samozrejme, toto správanie mačky môže naznačovať aj to, že náš domáci miláčik je sýty a/alebo sa chce umyť.

Mačacie fúzy

Mačacie fúzy sú vlastne špecializované fúzy, ktoré správne nazývame vibrissae. Vibrissae pomáhajú chlpatej mačke orientovať sa v priestore a uvedomovať si okolie, takže keď na niečo zameria svoju pozornosť, zvieratko ju smeruje dopredu. Keď je mačka nervózna alebo zmätená, môže nervózne pohybovať fúzikmi.

Na druhej strane, pri hneve alebo strachu si chlpáč zvyčajne pritlačí vibrisy viac alebo menej k lícam. Keď je uvoľnený, voľne ich rozprestrie do strán.

Čo nám hovorí správanie mačky?

Pozorným pozorovaním správania mačky sa môžeme dozvedieť veľa o tom, čo je "v jej duši". Tu berieme do úvahy také prvky mačacej reči, ako je postoj tela, pohyby hlavy, chvosta a polohovanie alebo pohyby labiek. Čo nám hovorí reč tela tejto mačky?

Postoj mačky

Vzpriamené nohy, oblúkovité telo, zdvihnutý chvost a rozstrapatená srsť sú typické obranné postoje sprevádzané výkrikmi strachu a hnevu. Takto sa mačka podvedome snaží vyzerať väčšia a nebezpečnejšia, ako v skutočnosti je, aby zastrašila svojho protivníka a vyhla sa boju.

Prikrčenie a schúlenie sprevádza silný strach. Aj toto je obranné správanie mačky, ale v tomto prípade sa zviera snaží presvedčiť nepriateľa, že nie je hrozbou. Naopak, agresívna a sebavedomá mačka bude držať chrbát rovno. Uvoľnená mačka sa správa rovnako, ale táto mačka nestojí a nepohybuje sa tak strnulo na labkách ako zviera v hrozivom postoji.

Mačací chvost

Uvoľnená mačka zvyčajne nosí chvost mierne spustený alebo zarovnaný s chrbticou. Na rozdiel od psov, u mačiek vysoko zdvihnutý chvost signalizuje priateľské úmysly. Pokiaľ nie je sprevádzaný vyklenutím chrbta - ide o hrozivý postoj lemovaný strachom. To isté platí aj o stáčaní chvosta.

U psov je to znak submisivity, zatiaľ čo u mačiek je toto správanie sprevádzané agresívnym vyhrážaním. Nervózne vrtenie chvostom - na rozdiel od stereotypov - nemusí nevyhnutne znamenať, že mačka má zlú náladu. V skutočnosti je to vonkajší prejav vnútorného konfliktu protichodných emócií.

Jedným z nich môže, ale nemusí byť hnev. Rovnako dobre to môže byť strach a zvedavosť. Čím silnejší je konflikt, tým rýchlejšie sa pohybuje chvost.

Mačacie "jahniatka" a trenie

Každý opatrovateľ mačiek pozná toto mačacie správanie: známe "baranie" alebo šúchanie a trenie hlavy. Je to samozrejme signál mačacej náklonnosti, znak neagresivity a spôsob zmiernenia agresivity u silnejších jedincov. Takéto trenie má aj iný význam. Zviera takto zanecháva svoju pachovú stopu.

Je to preto, lebo na mačacích lícach sa nachádzajú pachové žľazy, ktoré vylučujú mačacie feromóny. Ide o pachové látky, ktoré slúžia na vnútrodruhovú komunikáciu. Mačky sa trú nielen o hlavu, ale aj o celé telo, často o naše nohy. Takto sa kožušinové zvieratá zvyčajne zdravia so svojimi chovateľmi.

Ide teda o prejav náklonnosti - ako v prípade "jahniat" - ktorý slúži na výmenu vôní, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v živote našich vrčiacich štvornožcov.

Olizovanie tváre, rúk a vlasov a niekedy ľahké hryzenie

Takéto správanie mačiek je tiež prejavom náklonnosti a slúži na posilnenie sociálnych väzieb. Jemné chytanie našich rúk alebo tvárí zubami, hoci ho môžeme nesprávne pochopiť, je tiež prejavom mačacej náklonnosti.

Ležte na chrbte a dajte si brucho nahor

Toto správanie mačiek pozná každá mačka. Rozkošné rozloženie sa na chrbte a ukázanie bruška má samozrejme pozitívny význam - zvieratko je uvoľnené a často sa túži hrať. Predpokladá sa, že je to znak vysokej dôvery mačky k svojmu opatrovateľovi. Nie vždy to však znamená, že chlpatá mačka chce byť hladená po bruchu.

Kľačanie na kolenách, vankúšoch alebo posteľnej bielizni

Rytmické hnetenie kolena alebo podstielky opatrovateľky sa nazýva mliečny krok, pretože takto dojčiace mačiatka stimulujú mliečne žľazy svojej matky, aby produkovali potravu. Hnetenie labky opatrovateľky alebo podstielky v prípade dospelých mačiek naznačuje, že sú v danom okamihu pokojné a šťastné - rovnako ako keď ležali vedľa svojej matky.

Zvuky, ktoré vydáva mačka

Zvuky, ktoré vydávajú naše mačky, nie sú súčasťou takzvanej reči tela mačiek, ale nepochybne slúžia aj na vnútrodruhovú a mimodruhovú komunikáciu. A zohrávajú pri tom dôležitú úlohu! Preto je potrebné hovoriť aj o nich.

Mňaukanie mačky

Najcharakteristickejší mačací zvuk - mňau - má mnoho významov. Môže byť výrazom osamelosti, bolesti, volaním opatrovateľa, žiadosťou o fyzický kontakt alebo potravu atď. Je mimoriadne zaujímavé, že dospelé mačky používajú mňaučanie . Ešte zaujímavejšia je skutočnosť, že frekvencia zvukov vydávaných pri mňaučení zodpovedá frekvencii plaču ľudského dieťaťa. Preto je pre nás také ťažké odolať prosebnému mňaučaniu našich domácich miláčikov. V medzidruhovom kontakte sa mňaučenie najčastejšie používa medzi matkou a jej deťmi.

Mačacie vrčanie

Mručanie mačiek nie je len prejavom spokojnosti našich domácich miláčikov. Mačky vrčia v rôznych situáciách vrátane chorých alebo umierajúcich. Známy britský zoológ a behaviorista Desmond Morris sa domnieva, že vrčanie by sa malo interpretovať ako potreba niekoho blízkosti alebo pomoci.

Syčanie a chrčanie

Tieto prvky mačacej reči sú prejavom pasívnej agresie, formy sebaobrany. Mačky sa týmto spôsobom snažia zastrašiť silnejšieho protivníka a vyhnúť sa boju, v ktorom by mohli byť zmrzačené. Spomínaný Desmond Morris považuje mačacie párenie za formu - syčiaci kožuch napodobňuje hada, ktorý je veľmi nebezpečným predátorom.

Pachy ako súčasť mačacej reči

Kočičia reč zahŕňa aj reč pachov. Tá je však pre nás väčšinou úplne nedostupná. Áno, môžeme cítiť mačací moč, ale tým to končí. Pritom pre našich domácich miláčikov je pach nositeľom mnohých dôležitých informácií. Slúži na prilákanie partnera, označenie teritória, posilnenie sociálnych väzieb atď.

Mačací jazyk - ťažký a ľahký zároveň

Ako vidno z vyššie uvedeného, reč tela mačky nie je taká jednoduchá. S trochou úsilia sa však tomuto umeniu dokážeme naučiť. Predovšetkým nesmieme zabúdať na to, aby sme každý prvok neverbálnej reči mačky interpretovali bez toho, aby sme brali do úvahy všetky ostatné. V jednom ohľade sa mačací neverbálny jazyk podobá verbalizovanej reči.

IdoSell Trusted Reviews
4.73 / 5.00 6462 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-04-12
Spokojnosť, dlhšia doba dodania ale inak fajn.
2024-04-11
Super! Spokojnost!